Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dane techniczne:

Kubatura budynku: 34847,80 m3
Powierzchnia zabudowy: 1498,83 m2
Powierzchni całkowita: 8016,01 m2
Część użytkowa: 7292,59 m2 (w tym ciągi komunikacyjne 1088,93 m2).

 

Realizacja idei biblioteki otwartej pozwala na taką organizację zbiorów i przestrzeni bibliotecznej, aby czytelnik miał do dyspozycji duże obszary wiedzy i szeroką ofertę wspomagających je usług. Usytuowany w tej przestrzeni bibliotekarz — specjalista dziedzinowy — pomagać będzie czytelnikom w poszukiwaniach, kierować do odpowiednich obszarów wiedzy, organizować dostęp do zbiorów i informacji.

projekt
Wizualizacja części otwartej biblioteki — projekt 2010.
Źródło: Biuro Architektoniczne NOW w Łodzi.

W całej przestrzeni, w różnym układzie, będą rozmieszczone miejsca do pracy zaprojektowane tak, by uwzględnić różne style uczenia się w strefach cichych i głośnych. Będą stanowiska do pracy indywidualnej, miejsca do pracy grupowej, zajęć dydaktycznych, spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji, ale także wypoczynku. Nowa biblioteka połączy funkcje wynikające z założeń biblioteki tradycyjnej i elektronicznej a także ośrodków informacji i kultury. Zgodnie ze współczesną filozofią bibliotekarstwa nie ma tutaj dawnego podziału na strefy książki, opracowania i czytelników. Użytkownicy i zbiory swobodnie się przenikają. Budynek biblioteki jest sześciokondygnacyjny, dzieli się na kilka obszarów związanych z określonymi funkcjami:

 • suterena — magazyny zamknięte, pomieszczenia techniczne i część socjalna,
 • parter — strefa rekreacyjno-użytkowa oraz strefa informacji katalogowej i wypożyczalni samoobsługowej,
 • kondygnacje I-II-III-IV — biblioteka otwarta oraz pracownie biblioteczne.

Poziom — 0:

 • instalacje i przyłącza budynku,
 • podjazd gospodarczy i miejsce odbioru przesyłek,
 • podjazd i winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych,
 • klatki schodowe — wyjścia awaryjne,
 • monitoring biblioteki,
 • kodowane wejście dla pracowników,
 • ciągi komunikacyjne z windami,
 • pomieszczenia techniczne i warsztat galerii,
 • pomieszczenia socjalne, szatnie i sanitariaty dla obsługi, zaplecze gospodarcze,
 • magazyn zbiorów wyposażony w regały jezdne.

Parter:

 • hol biblioteki,
 • galeria sztuki,
 • część wystawowo-ekspozycyjna,
 • sala konferencyjna i miejsce do spotkań naukowych, literackich i artystycznych dla 100 osób,
 • kawiarenka,
 • część rekreacyjno-wypoczynkowa,
 • pomieszczenia socjalne dla czytelników,
 • szatnia i strefa szafek,
 • punkt informacji bibliotecznej do obsługi czytelników i gości,
 • wrzutnia z taśmociągiem do samodzielnego zwrotu książek w systemie RFID (Book Drop),
 • strefa informacji bibliotecznej i katalogowej z kodowanym wejściem i wyjściem w systemie RFID,
 • samoobsługowa wypożyczalnia dydaktyczna,
 • urządzenie do samoobsługowego wypożyczania zbiorów — Self Check,
 • stanowiska pracy przy zbiorach,
 • wypożyczalnia realizująca zamówienia z magazynu zamkniętego,
 • wypożyczalnia międzybiblioteczna.

Biblioteka otwarta — I piętro:

 • kolekcje dziedzinowe z wolnym dostępem do zbiorów,
 • stanowiska do pracy przy zbiorach, również dla osób niepełnosprawnych,
 • stanowiska informacji obsługiwane przez bibliotekarzy dziedzinowych wspomagających czytelników w określonych obszarach wiedzy,
 • czytelnia informacyjna,
 • kabiny do pracy indywidualnej — 5 stanowisk,
 • sala szkoleń lub spotkań dla 40 osób,
 • samoobsługowe stanowiska reprograficzne i do wypożyczeń,
 • węzeł sieci teleinformatycznej,
 • administracja biblioteki,
 • zaplecze socjalne (kuchnia, jadalnia, sala wypoczynku, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, komunikacja wewnętrzna),
 • wyjścia awaryjne, trakt komunikacyjny.

Biblioteka otwarta — II piętro — antresola:

 • kolekcje dziedzinowe z wolnym dostępem do zbiorów,
 • stanowiska pracy przy zbiorach, również dla osób niepełnosprawnych,
 • stanowiska bibliotekarzy dziedzinowych,
 • kabiny do pracy indywidualnej — 5 stanowisk,
 • sala dydaktyczna multimedialna dla 40 osób,
 • komputerowa sala szkoleniowa dla 20 osób,
 • pracownie biblioteczne,
 • część socjalna,
 • trakt komunikacyjny.

Biblioteka otwarta — III piętro:

 • kolekcje dziedzinowe z wolnym dostępem do zbiorów,
 • stanowiska informacji obsługiwane przez bibliotekarzy dziedzinowych,
 • czytelnia prasy,
 • wolna pracownia komputerowa do dyspozycji studentów,
 • stanowiska do pracy przy zbiorach, również dla osób niepełnosprawnych,
 • samoobsługowe punkty reprograficzne i wypożyczeń,
 • pracownie biblioteczne,
 • część socjalna.

 

Biblioteka otwarta — IV piętro — antresola:

 • kolekcje dziedzinowe z miejscami pracy dla czytelników,
 • pokoje do pracy zespołowej,
 • pracownia zbiorów specjalnych i artoteka połączone z zapleczem dla zbiorów graficznych — sala do prezentacji i dydaktyki,
 • strefa zbiorów specjalnych — pracownie zbiorów i pracownie konserwacji zbiorów.

W całej przestrzeni bibliotecznej znajdą się:

 • miejsca pracy wkomponowane w przestrzeń i księgozbiór tak, aby dały poczucie izolacji pracującym studentom oraz sprzyjały bezpośredniej pracy z książką,
 • miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • miejsca do pracy grupowej,
 • stanowiska komputerowe na terenie całej biblioteki, również Internet bezprzewodowy,
 • samoobsługowe urządzenia reprograficzne,
 • miejsca do odpoczynku i rekreacji na terenie całej biblioteki.
Program użytkowy i architektoniczny biblioteki uwzględnia założenia nowoczesnego bibliotekarstwa dotyczące organizacji i planowania przestrzeni, budownictwa, organizacji zbiorów i usług, a także innych założeń związanych z misją czy rolą biblioteki w środowisku. Biblioteka to miejsce społeczne, miejsce do uczenia się i nauczania, pracy naukowej i dydaktycznej, działalności kulturotwórczej, artystycznej, także do odpoczynku.
Kubatura budynku: 34847,80 m3
Powierzchnia zabudowy: 1498,83 m2
Powierzchni całkowita: 8016,01 m2
Część użytkowa: 7292,59 m2 (w tym ciągi komunikacyjne 1088,93 m2).
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, tel. 68 328 31 00
| Autor: miloIIIIVII, tłumaczenie: WordpressPL Projekt i wykonanie: Fabryka Reklamy IBI © 2021 Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego Wszystkie prawa zastrzeżone
odwiedzin